Предучилищна Оранжада

        Ниво „Предучилищна Оранжада" е предназначено за курсанти, които нямат никакъв или почти никакъв опит в управлението на мотоциклет в офроуд условия.

Трудност :

        В това ниво нашите инструктори ще обърнат внимание на Вашите възможности още от начален етап. Обучението започва от „буквата А", като първоначално обръщаме необходимото внимание и на теорията. Тя е важна част от началното обучение на един мотоциклетист. От теорията зависи практическото напредване на мотоциклетистът във времето и правилното заучаване, и изпълнение на елементите от техниката на управление. Тук е моментът да споменем, че курсантите ще имат възможност, по тяхна преценка, да си водят бележки относно теоретичните пояснения.

        Практиката в офроуд условия е съществото на курса. Нашата концепция разделя обучението по ниво „Предучилищна Оранжада", със занятия в няколко етапа, като последователно с нарастване на възможностите на курсанта, нараства и трудността на техничните елементите.

        Нашата школа разполага с модерни офроуд мотоциклети, които със своето високотехнологично окачване и геометрия, позволяват на мотоциклетиста да се съсредоточи напълно върху усвояването и усъвършенстването на техниката на управление.

        При успешно завършване и усвояване на елементите от ниво „Предучилищна Оранжада", курсантът ще има възможност да премине в по-горно ниво на обучение, а именно в ниво „Оранжада"