Оранжада

        Ниво „Оранжада" е едно средно ниво за управление на офроуд мотоциклет. То е предназначено за курсанти, които са преминали успешно ниво „Предучилищна Оранжада" или вече притежават натрупан първоначален собствен опит. Стигнали сте до това ниво, значи вече имате достатъчно опит, за да се впуснете в експериментиране на техниката си.

Трудност :

        И тук, както в предишното ниво, нашата концепция по обучението в ниво „Оранжада" е разделена на няколко етапа. Включването и напредването на курсантите в етапите, зависи от настоящото им ниво на подготовка и личните способности, и упоритост за напредване в обучението.

        В ниво „Оранжада" нашите инструктори ще обърнат внимание на някои от основните етапи от развитието на един офроуд мотоциклетист. Тук ще имате възможност да усвоите някои техники на офроуда, като - управление на хлъзгав терен, контролиране на мотоциклета чрез приплъзване, скокове и контролиране на машината по време на скок, използването на коловози и виражи за стабилност на машината, и много други техники, които ще ви накарат да изпитате истинското удоволствие от управлението на състезателна машина в офроуд условия.

        При успешно завършване и усвояване на елементите от ниво „Оранжада", курсантът ще има възможност да премине в най-високо ниво на обучение, а именно в ниво „Газирана Оранжада".