Условия и резервации

Условия и резервиране на БОА мото-тур:

 

 Резервацията на всеки един от туровете се прави най-късно 8/осем/ седмици преди датата в календара на БОА.

 При резервацията се заплаща 15% депозит от цената на тура, най-късно 8/осем/ седмици преди началната дата.

 Пълното заплащане на цената става 6/шест/ седмици преди началната дата на резервирания тур.

 Неосъществен тур по причини на БОА се връща 100% от предплатената сума.

 Заплащане при отказване на клиента от депозирания тур:

              - Отказ не по-късно от 4/четири/ седмици преди датата на тура - се възстановява 90% от платената сума.

              - Отказ между 28 ден и 14 ден преди датата на тура - се възстановява 50% от платената сума.

              - Отказ 2/две/ седмици преди датата на тура - не се възстановява сумата.